Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.usk.opole.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2021-12-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-22.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-08-04.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-401 Opole, al. W. Witosa 26
Tel.: +48774520745
Faks: +48774520123
E-mail:
Strona internetowa: usk.opole.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.
Do Szpitala można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Główne wejście do Szpitala (Budynek D) gwarantuje swobodne dostanie się do placówki. Przy wejściu głównym obok schodów znajduje się podjazdu dla wózków ręcznych i elektrycznych o łagodnym nachyleniu. Drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie

Wewnątrz, od wejścia głównego, można dotrzeć w każde miejsce w placówce, dzięki zapewnieniu pełnej komunikacji pionowej i poziomej.

W obrębie poczekalni i ciągów komunikacyjnych są dostępne tablice informacyjne.

W holu głównym, przy punkcie informacji, znajduje się plan tyflograficzny strefy wejścia do szpitala.

Na terenie budynku znajdują się oznaczenia poszczególnych części budynku i informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwiają odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W ciągach komunikacyjnych są odpowiednie przestrzenie do manewrowania i są zamontowane
poręcze. Drzwi mają prawidłowe wymiary.

Do wszystkich kondygnacji można dotrzeć schodami oraz windami.

Oddziały łóżkowe mają odpowiednie dojścia i odpowiednią przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety dostępne, dostosowane do potrzeb osób o zróżnicowanych potrzebach, znajdują się w holu głównym, w pracowni badań endoskopowych, obszarze poczekalni Zespołu Poradni Specjalistycznych, w węzłach sanitarnych zmodernizowanych oddziałów łóżkowych. W każdej dostępnej toalecie zamontowane są linki alarmowe.

Informacja o pokoju dla opiekuna z dzieckiem

Na pierwszym piętrze, w strefie poradni przyszpitalnych, dostępny jest pokój dla opiekuna z dzieckiem, wyposażony między innymi w przewijak, fotel do karmienia, krzesełko do karmienia dla dziecka.
osoba na wózku.png Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przeznaczonym dla pacjentów i ich rodzin, zlokalizowanym przed głównym wejściem do Szpitala, znajduje się X wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

 pies asystujący.png Informacja o prawie wstępu z psem asystującym/psem przewodnikiem i ewentualnych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego/przewodnika w uprząż z oznakowaniem „pies asystujący” / „pies przewodnik”, oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba z niepełnosprawnością jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.

dla niesłyszących.jpeg Hol główny (obszar poczekalni) wyposażony jest w system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną wspierający osoby słabosłyszące. Stanowiska: Centralnej Rejestracji, Punktu Przyjęć Planowych, Szpitalnego Oddział Ratunkowego (rejestracja) wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspierające osoby słabosłyszące. Niedosłyszący do odbioru sygnału z pętli musi posiadać aparat słuchowy lub procesor dźwięku z opcją cewki telefonicznej (tzw. T-COIL).

Miejsce, w którym znajduje się system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną oznaczone jest piktogramem pętli indukcyjnej.

Opis innych technicznych środków wspierających komunikowanie się.
Placówka daje możliwość e-rejestracji oraz rejestracji telefonicznej.

Placówka wyposażona jest w system nawigacji wewnątrzbudynkowej umieszczony w ciągach komunikacyjnych na ośmiu infokioskach. Umieszczony jest tam spis poradni, oddziałów i innych punktów szpitalnych dostępnych dla pacjentów. Po wybraniu punktu docelowego możliwe jest wyrysowanie na ekranie propozycji dojścia do niego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

tłumacz.jpeg
Dostępność informacyjno-komunikacyjna Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zapewnia bezpłatną usługę wideotłumacza języka migowego.
Odpowiednio wyposażone stanowiska pracy - komputer z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do sieci internetowej - znajdują się w  holu głównym szpitala: Rejestracja Centralna (stanowisko nr 1) oraz Punkt Informacji. Usługa oparta jest na zdalnym połączeniu z tłumaczem języka migowego, który równocześnie kontaktuje się z pracownikiem Szpitala.
Miejsca usługi wideotłumacza języka migowego oznaczone są piktogramem