Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje jednostki

PDFStatut USK w Opolu z dnia 19 lipca 2022r.PDF (6,95MB)

PDFRegulamin Organizacyjny (1,52MB)
 

DYREKCJA

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu kieruje Dyrektor Generalny oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 • Uniwersytet Opolski nawiązuje z Dyrektorem Generalnym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
 • Dyrektor Generalny samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 • Dyrektor Generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest przełożonym wszystkich pracowników.
 • Dyrektor Generalny zarządza Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu przy pomocy:
  • Dyrektora ds. Lecznictwa,
  • Dyrektora ds. Ekonomicznych,
  • Dyrektora ds. Administracyjnych,
  • Naczelnej Pielęgniarki,
  • Głównego Księgowego,
  • Dyrektorów oraz zastępców komórek organizacyjnych,
  • Ordynatorów lub kierowników oddziałów,
  • Kierowników działów, sekcji i innych komórek organizacyjnych,
  • Pełnomocników.

Szczegółowy zakres zadań poszczególnych zastępców dyrektora określa Regulamin organizacyjny.

Zarządzający Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu

 • Dyrektor Generalny - Dariusz Madera

 • Dyrektor ds. Lecznictwa - Andrzej Kucharski

 • Dyrektor ds. Ekonomicznych - Aleksandra Gapińska

 • Dyrektor ds. Administracyjnych – Marcin Miga

 • Naczelna Pielęgniarka – Maria Grzeczna

 • p.o. Główny Księgowy – Katarzyna Mędrala

 

RADA SPOŁECZNA

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora Generalnego. Skład oraz zadania rady społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) oraz statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rektor Uniwersytetu Opolskiego. Kadencja Rady trwa 4 lata.  

Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu powołana zarządzeniem nr 164/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w składzie:

 1. Przewodniczący Rady:
  • dr hab. inż. RAFAŁ MATWIEJCZUK - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
 2. Członkowie:
  • Joanna POŹNIAK - przedstawiciel Ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • Mieczysław WOJTASZEK- przedstawiciel Wojewody Opolskiego
  • Roman KOLEK - przedstawiciel Samorządu Województwa Opolskiego,
  • Marek DRYJA - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej,
  • dr Jarosław CZEPCZARZ - przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • prof. dr hab. inż. Piotr WIECZOREK - przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Opolskiego,
  • Maciej WUJEC - przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Opolskiego,
  • dr hab. Renata SZYGUŁA, prof. UO - przedstawicielka Senatu Uniwersytetu Opolskiego,
  • dr hab. n. med. Jacek JÓŹWIAK, prof. UO - przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Opolskiego,
  • dr Dariusz SUSZANOWICZ - przedstawiciel Senatu Uniwersytetu Opolskiego.