Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
18846170881734123244136240000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000553620701
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 59961
 2. Oferty pracy
  Wyświetleń: 9520
 3. Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  Wyświetleń: 4675
 4. Zamówienia publiczne poza ustawą PZP
  Wyświetleń: 2086
 5. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 897
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 877
 7. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 821
 8. Dzierżawa, sprzedaż, wynajem
  Wyświetleń: 786
 9. Oferty pracy. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Opolu
  Wyświetleń: 776
 10. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 770
 11. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 729
 12. Kompetencje jednostki
  Wyświetleń: 698
 13. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 665
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 626
 15. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 603
 16. Szpital Tymczasowy COVID-19
  Wyświetleń: 600
 17. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 585
 18. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 558
 19. Rejestrator/ka medyczny/a
  Wyświetleń: 530
 20. Pracownik porządkowy
  Wyświetleń: 505
 21. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 485
 22. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 428
 23. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 420
 24. Sekretarka medyczna/Sekretarz medyczny
  Wyświetleń: 410
 25. Księgowy/a ds. rozliczeń płatności
  Wyświetleń: 397
 26. Technik informatyk
  Wyświetleń: 391
 27. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez pielęgniarki w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 380
 28. Pobierz programy
  Wyświetleń: 367
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 349
 30. Lekarz medycyny pracy
  Wyświetleń: 339
 31. Inspektor w aptece szpitalnej
  Wyświetleń: 334
 32. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 329
 33. Opiekun medyczny
  Wyświetleń: 318
 34. Hydraulik
  Wyświetleń: 316
 35. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 300
 36. Mgr farmacji
  Wyświetleń: 297
 37. Diagnosta laboratoryjny w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
  Wyświetleń: 295
 38. Radca prawny
  Wyświetleń: 273
 39. Technik sterylizacji
  Wyświetleń: 269
 40. Pielęgniarka/Pielęgniarz
  Wyświetleń: 267
 41. Ratownik medyczny
  Wyświetleń: 266
 42. Technik elektroradiologii
  Wyświetleń: 261
 43. Zamówienia 2021
  Wyświetleń: 247
 44. Licencje WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL – 50 szt.
  Wyświetleń: 235
 45. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez ratowników medycznych w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 234
 46. Pomoc laboratoryjna w Zakładzie Medycyny Sądowej i Zakładzie Patomorfologii
  Wyświetleń: 228
 47. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR przez lekarza specjalistę pełniącego funkcję Kierownika Oddziału
  Wyświetleń: 227
 48. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 225
 49. Lekarz chirurg
  Wyświetleń: 211
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 206
 51. Usługa emisji materiałów promocyjnych oraz informacyjno-edukacyjnych.
  Wyświetleń: 206
 52. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w OAiITdDiN w zakresie wyjadów karetką "N"
  Wyświetleń: 205
 53. Konkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego USK
  Wyświetleń: 199
 54. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez pielęgniarki w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 194
 55. Rozstrzygnięcie konkursu
  Wyświetleń: 192
 56. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej pełniacego funkcję Kierownika Oddziału.
  Wyświetleń: 191
 57. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w OAiITdDiN
  Wyświetleń: 185
 58. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 181
 59. Elektryk
  Wyświetleń: 174
 60. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy dla potrzeb USK w Opolu
  Wyświetleń: 172
 61. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologii, Pracowni Hemodynamiki
  Wyświetleń: 169
 62. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci i Noworodków przez lekarzy specjalistów pełniących funkcję Kierownika Oddziału oraz zastępcy Kierownika Oddziału
  Wyświetleń: 166
 63. Zakup, dostawa, uruchomienie sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego oraz przeszkolenie personelu z jego obsługi
  Wyświetleń: 166
 64. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii, Pracowni Elektrofizjologii przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii
  Wyświetleń: 164
 65. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 164
 66. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Szpitalu Tymczasowym II
  Wyświetleń: 162
 67. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 161
 68. Pielęgniarka/Pielęgniarz przy zabiegach endoskopowych
  Wyświetleń: 160
 69. Konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie urologii w Poradni Urologicznej
  Wyświetleń: 159
 70. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Nefrologii przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji
  Wyświetleń: 159
 71. Księgowa/Księgowy ds. należności
  Wyświetleń: 159
 72. Lekarz nefrolog
  Wyświetleń: 159
 73. Serwer plików QNAP z osprzętem
  Wyświetleń: 159
 74. Odnowienie wsparcia technicznego dla macierzy HPE 3PAR StoreServ 7200 2-N Storage Base
  Wyświetleń: 158
 75. Konkurs na wykonanie konsultacji u pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przez lekarzy specjalistów.
  Wyświetleń: 157
 76. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez ratowników medycznych w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 156
 77. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w USK w Opolu
  Wyświetleń: 154
 78. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów laserowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej przez lekarzy specjalistów.
  Wyświetleń: 152
 79. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Konsultacyjnej Okulistycznej oraz Poradni Okulistycznej dla dzieci oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej oraz dyżurów lekarskich na Oddziale Okulistycznym obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR – przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji.
  Wyświetleń: 151
 80. Re-certyfikacja systemów zarządzania
  Wyświetleń: 147
 81. Lekarz alergolog
  Wyświetleń: 145
 82. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyplomowanych perfuzjonistów w kardiochirurgii
  Wyświetleń: 144
 83. Konkurs na przeprowadzanie zabiegów endowaskularnych wykonywanych w Pracowni Radiologii Zabiegowej lub w sali operacyjnej hybrydowej Bloku Operacyjnego dla pacjentów USK w Opolu.
  Wyświetleń: 143
 84. Konkurs: ZADANIE 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie kardiochirurgii dziecięcej - Zabieg chirurgiczny zamknięcie przewodu tętniczego, Banding tętnicy płucnej; ZADANIE 2 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie okulistyki dziecięcej dla pacjentów z retinopatią wcześniaczą hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w zakresie Fotokoagulacji laserowej.
  Wyświetleń: 142
 85. Przeprowadzenie, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami” ( nr umowy UM.SSP.22.2020-00), szkoleń/kursu.
  Wyświetleń: 138
 86. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii, w podstawowej ordynacji w Oddziale Kardiologii, w Poradni Kardiologicznej  oraz w zakresie  dyżurów lekarskich w oddziale przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii
  Wyświetleń: 136
 87. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR odcinek pediatryczny przez lekarzy specjalistów lub lekarzy po drugim roku specjalizacji w zakresie pediatrii
  Wyświetleń: 136
 88. Pielęgniarka operacyjna/Pielęgniarz operacyjny
  Wyświetleń: 136
 89. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii UKS w Opolu
  Wyświetleń: 135
 90. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii, w podstawowej ordynacji w Oddziale Kardiochirurgii, w Poradni Kardiochirurgicznej oraz w zakresie dyżurów lekarskich w oddziale przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii
  Wyświetleń: 134
 91. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału
  Wyświetleń: 131
 92. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK w Opolu – odcinek zachowawczy przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji.
  Wyświetleń: 131
 93. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 131
 94. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w USK w Opolu
  Wyświetleń: 127
 95. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji.
  Wyświetleń: 124
 96. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników w Szpitalu Tymczasowym II
  Wyświetleń: 123
 97. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej
  Wyświetleń: 123
 98. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii
  Wyświetleń: 120
 99. Konserwator urządzeń technicznych
  Wyświetleń: 118
 100. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów endowasularnych - embolizacji tętniaków obwodowych przez lekarza specjalistę w dziedzinie diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej
  Wyświetleń: 117
 101. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w USK w Opolu
  Wyświetleń: 116
 102. Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na handel art. spożywczymi i prasą
  Wyświetleń: 116
 103. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 115
 104. Konkurs udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego realizowanej w warunkach stacjonarnych.
  Wyświetleń: 115
 105. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w oddziale kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii , pełniącego funkcję I Zastępcy Kierownika Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Interwencji Sercowo-Naczyniowych
  Wyświetleń: 114
 106. Pielęgniarka/Pielęgniarz - Edukator cukrzycy
  Wyświetleń: 114
 107. Lekarz medycyny pracy
  Wyświetleń: 113
 108. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną - asystowanie do zabiegów operacyjnych w dziedzinie chirurgii urazowo- ortopedycznej, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej , okulistyki, laryngologii, urologii, chirurgii szczę
  Wyświetleń: 112
 109. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji specjalistycznych
  Wyświetleń: 112
 110. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
  Wyświetleń: 112
 111. Konkurs na udział w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym świadczeń onkologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej
  Wyświetleń: 111
 112. Konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie urologii w Poradni Urologicznej - kopia
  Wyświetleń: 109
 113. to jest artykuł na stronę promocyjną - szkolenie
  Wyświetleń: 109
 114. Konkurs na na pełnienie funkcji Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji oraz w ramach dyżurów lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu przez lekarza specjalistę w dziedzinie w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.
  Wyświetleń: 104
 115. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Nefrologii i Stacji Dializ
  Wyświetleń: 104
 116. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w dni robocze, w niedziele, dni świąteczne i dni wolne od pracy obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR z zakresu chirurgii dziecięcej na Oddziale Chirurgii Dziecięcej przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji.
  Wyświetleń: 104
 117. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Neurochirurgii
  Wyświetleń: 102
 118. Konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie nefrologii w Poradni Nefrologicznej
  Wyświetleń: 101
 119. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Zadanie 1. udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Pracowni Hemodynamiki USK w Opolu Zadanie 2. udzielania świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynami
  Wyświetleń: 101
 120. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej w Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie alergologii, pełniącego funkcję Zastępcy Kierownika Pododdziału
  Wyświetleń: 100
 121. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK w Opolu przez lekarzy specjalistów lub po drugim roku specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub medycyny ratunkowej.
  Wyświetleń: 100
 122. |Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki pełniącego funkcję Kierownika Oddziału
  Wyświetleń: 99
 123. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - odcinek chirurgiczny
  Wyświetleń: 98
 124. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w USK w Opolu.
  Wyświetleń: 98
 125. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii naczyniowej.
  Wyświetleń: 98
 126. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Tymczasowym II
  Wyświetleń: 96
 127. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki, w podstawowej ordynacji w Oddziale Okulistycznym, w Poradni Okulistycznej oraz w ramach dyżurów lekarskich w oddziale obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR – przez lekarzy specjalistów
  Wyświetleń: 96
 128. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 95
 129. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii w Oddziale Laryngologii pełniącego funkcję Kierownika oddziału
  Wyświetleń: 95
 130. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej w Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii oraz pełnienie funkcji Kierownika Pododdziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie alergologii.
  Wyświetleń: 94
 131. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej II
  Wyświetleń: 94
 132. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii, w podstawowej ordynacji w Oddziale Kardiochirurgii, w Poradni Kardiochirurgicznej oraz w zakresie dyżurów lekarskich w oddziale przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii
  Wyświetleń: 93
 133. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej oraz w ramach dyżurów lekarskich w Oddziela Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii oraz obejmujących udzielanie świadczeń w Poradni Gastroenterologicznej oraz Pracowni Badań Endoskopowych przez lekarza specjalistę w zakresie gastroenterologii oraz pozostawanie w całodobowej gotowości do wykonania świadczeń z zakresu gastroenterologii dla pacjentów USK w Opolu
  Wyświetleń: 92
 134. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej oraz w ramach dyżurów lekarskich w Pododdziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie diabetologii dla pacjentów USK w Opolu
  Wyświetleń: 92
 135. Zakup Windows Server SQL 2019
  Wyświetleń: 92
 136. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR odcinek ortopedyczny przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej
  Wyświetleń: 91
 137. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 90
 138. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę operacyjną do wykonywania świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym
  Wyświetleń: 90
 139. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, obejmujących udzielanie świadczeń zdrowot
  Wyświetleń: 89
 140. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej, pełniącego funkcję Zastępcy
  Wyświetleń: 89
 141. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie pełnienia dyżurów medycznych  w dni robocze, w niedziele, dni świąteczne i dni wolne od pracy obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR z zakresu chirurgii dziecięcej na Oddziale Chirurgii Dziecięcej przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji.
  Wyświetleń: 87
 142. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków USK w Opolu (z doświadczeniem)
  Wyświetleń: 87
 143. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddzile Kardiologii , Pracowni Hemodynamiki przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii II
  Wyświetleń: 86
 144. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej oraz dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Szczękowo - Twarzowej przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji.
  Wyświetleń: 86
 145. Lekarz na odcinku pediatrycznym SOR
  Wyświetleń: 86
 146. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej, obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii naczyniowej.
  Wyświetleń: 83
 147. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki operacyjne w USK w Opolu
  Wyświetleń: 82
 148. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków oraz dyżurów w karetce N przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
  Wyświetleń: 82
 149. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę na Stacji Dializ USK w Opolu
  Wyświetleń: 82
 150. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę na Stacji Dializ USK w Opolu
  Wyświetleń: 81
 151. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w USK w Opolu.
  Wyświetleń: 78
 152. Zakup drukarek Zebra, skanerów i czytników kodów kreskowych
  Wyświetleń: 76
 153. Konkurs na na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii w podstawowej ordynacji w Oddziale Chirurgii, Onkologicznej i Małoinwazyjnej oraz w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale oraz dyżurów w SOR przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej.
  Wyświetleń: 74
 154. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu alergologii w ramach Poradni Alergologicznej przez lekarza specjalistę
  Wyświetleń: 73
 155. Zakup oprogramowania ServiceDesk Plus wraz z wsparciem technicznym i wdrożeniem
  Wyświetleń: 73
 156. Konkurs na udzielanie świadczeń w Zakładzie Patomorfologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii
  Wyświetleń: 70
 157. Myszy i klawiatury A4 Tech
  Wyświetleń: 70
 158. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu
  Wyświetleń: 68
 159. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR – przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji.
  Wyświetleń: 68
 160. Wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na kiosk-bufet
  Wyświetleń: 68
 161. Konkurs Zadanie 1. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji oraz w ramach dyżurów lekarskich w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w USK w Opolu przez lekarza specjalistę w dziedzinie w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
  Wyświetleń: 66
 162. Myszy i klawiatury A4 Tech
  Wyświetleń: 65
 163. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK w Opolu przez lekarzy specjalistów lub po drugim roku specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub medycyny ratunkowej.
  Wyświetleń: 64
 164. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Oddziale Kardiologii w USK w Opolu
  Wyświetleń: 63
 165. Zakup drukarek i skanerów kodów Zebra
  Wyświetleń: 59
 166. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej w USK w Opolu
  Wyświetleń: 56
 167. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki w USK w Opolu
  Wyświetleń: 52
 168. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie podstawowej ordynacji w Oddziale Urologii, w Poradni Urologicznej oraz w ramach dyżurów lekarskich obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR – przez lekarzy specjalistów
  Wyświetleń: 49
 169. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej, w Poradni Okulistycznej oraz dyżurów lekarskich na Oddziale Okulistycznym obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR – przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji
  Wyświetleń: 49
 170. Ogłoszenie Otwartego Naboru Partnera Konsorcjum
  Wyświetleń: 48
 171. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza w Oddziale Kardiologii USK w Opolu
  Wyświetleń: 46
 172. Informacja dla pracowników w sprawie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  Wyświetleń: 45
 173. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej ordynacji, w ramach dyżurów lekarskich, udzielanie świadczeń w Poradni Endokrynologicznej, Poradni Diabetologicznej oraz zarządzanie Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie endokrynologii
  Wyświetleń: 45
 174. Konkurs udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego realizowanej w warunkach stacjonarnych.
  Wyświetleń: 45
 175. Zakup skanerów Epson
  Wyświetleń: 44
 176. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK w Opolu
  Wyświetleń: 43
 177. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz dyżurami lekarskimi w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej, pełniącego funkcję Kierownika Oddziału.
  Wyświetleń: 41
 178. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK w Opolu przez lekarzy specjalistów lub po drugim roku specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub medycyny ratunkowej.
  Wyświetleń: 41
 179. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Kardiologii USK w Opolu, pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału
  Wyświetleń: 38
 180. Konkurs udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza w Oddziale Neurochirurgii USK w Opolu
  Wyświetleń: 38
 181. Etykiety samoprzylepne do znakowania materiału laboratoryjnego
  Wyświetleń: 35
 182. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej, w Poradni Okulistycznej oraz dyżurów lekarskich na Oddziale Okulistycznym obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR – przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji
  Wyświetleń: 35
 183. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Zadanie 1. udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Pracowni Hemodynamiki USK w Opolu Zadanie 2. udzielania świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki USK w Opolu
  Wyświetleń: 35
 184. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki pełniącego funkcję Kierownika Oddziału.
  Wyświetleń: 31
 185. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej w Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie alergologii, pełniącego funkcję Zastępcy Kierownika Pododdziału
  Wyświetleń: 25
 186. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej, w Poradni Okulistycznej oraz dyżurów lekarskich na Oddziale Okulistycznym obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR – przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji
  Wyświetleń: 6
 187. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w USK w Opolu
  Wyświetleń: 4