Zamówienia publiczne - zgodnie z PZP

Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data publikacji Rodzaj zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020 Ogłoszenie 2020-02-14 Inne
DZP/2-23/233/69/2020 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacji centralnego monitorowania dla potrzeb Oddziału Kardiologii USK w Opolu wraz z przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi. Przetarg nieograniczony 2020-08-03 Dostawy
DZP/2-23/233/75/2020 Zakup i dostawa piły do cięcia mostka dla potrzeb Bloku Operacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2020-07-29 Dostawy
DZP/2-23/233/74/2020 Zakup i dostawa osprzętu zużywalnego, kompatybilnego ze sprzetem posiadanym na Bloku Operacyjnym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przetarg nieograniczony 2020-07-29 Dostawy
DZP/2-23/233/71/2020 Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii z dzierżawą urządzeń (zadanie 10 i 11). Przetarg nieograniczony 2020-07-27 Dostawy
DZP/2-23/233/72/2020 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu rehabilitacyjnego – 6-cio stanowiskowego systemu do rehabilitacji kardiologicznej oraz przeszkolenie personelu z jego obsługi w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „Ćwicz i żyj zdrowo” Przetarg nieograniczony 2020-07-24 Dostawy
DZP/2-23/233/68/2020 zakup i dostawa sprzętu medycznego i materiałów dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego – endoprotezy wraz z zabezpieczeniem instrumentarium oraz depozytu - magazynu z pełną gamą rozmiarów (zadanie – 1,2,3). Przetarg nieograniczony 2020-07-13 Dostawy
DZP/2-23/233/67/2020 zakup, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych Przetarg nieograniczony 2020-07-10 Dostawy
DZP/2-23/233/62/2020 Zakup i dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku na bieżące potrzeby Bloku Operacyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przetarg nieograniczony 2020-07-08 Dostawy
DZP/2-23/233/63/2020 świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawa bielizny i wdrożeniem systemu RFID HF Przetarg nieograniczony 2020-07-08 Usługi