Zamówienia publiczne - zgodnie z PZP

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że wpisy dokonane do dnia 30.09.2019r. znajdują się pod adresami:

http://old.usk.opole.pl/przetargi.php

http://old.usk.opole.pl/konkursy.php

Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data publikacji Rodzaj zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020 Ogłoszenie 2020-02-14 Inne
DZP/2-23/233/47/2020 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej wraz z dzierżawą urządzeń (zadanie 50, 52) oraz protez i łat naczyniowych wraz z zapewnieniem depozytu (zadanie 59–69). Przetarg nieograniczony 2020-05-18 Dostawy
DZP/2-23/233/49/2020 zakup, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi Przetarg nieograniczony 2020-05-14 Dostawy
DZP/2-23/233/53/2020 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie respiratorów do wentylacji mechanicznej chorych – 4 szt. oraz przeszkolenie z obsługi. Przetarg nieograniczony 2020-05-14 Dostawy
DZP/2-23/233/50/2020 Zakup i dostawa zestawów do terapii nerkozastępczej kompatybilne z urzadzeniem Prismaflex na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2020-05-13 Dostawy
DZP/2-23/233/51/2020 Zakup i dostawa rękawic medycznych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2020-05-12 Dostawy
DZP/2-23/233/48/2020 Zakup i dostawa bielizny, obłożeń i pieluchomajtek jednorazowego użytku. Przetarg nieograniczony 2020-05-04 Dostawy
DZP/2-23/233/42/2020 Wykonanie rocznego przegladu sprzetu medycznego. Przetarg nieograniczony 2020-04-30 Usługi
DZP/2-23/233/45/2020 Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych z dzierżawą dwóch analizatorów do badań układu hemostazy dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2020-04-30 Dostawy
DZP/2-23/233/46/2020 Zakup i dostawa odczynników do metod manualnych wraz z dzierżawą czytnika do metod Elisa dot. zadania 4 oraz skanera dot. zadania 8, 9, 10 dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2020-04-30 Dostawy