Zamówienia publiczne - zgodnie z PZP

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że wpisy dokonane do dnia 30.09.2019r. znajdują się pod adresami:

http://old.usk.opole.pl/przetargi.php

http://old.usk.opole.pl/zapytania.php

http://old.usk.opole.pl/konkursy.php

Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data publikacji Rodzaj zamówienia
TLZP/2-23/233/122/2019 Zakup i dostawa narzędzi okulistycznych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2019-12-11 Dostawy
TLZP/2-23/233/119/2019 Działania informacyjno-edukacyjne w ramach zadania nr 3 dla projektu pn. „STOP dla raka jelita grubego" Przetarg nieograniczony 2019-12-06 Usługi
TLZP/2-23/233/115/2019 zakup i dostawa zastawek serca i pierścieni z zabezpieczniem depozytu Przetarg nieograniczony 2019-12-03 Dostawy
TLZP/2-23/233/118/2019 zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji. Przetarg nieograniczony 2019-11-29 Dostawy
TLZP/2-23/233/120/2019 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*, 180103*, 180108*, 180101, 180104,180106*, 180107, 180109 w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą Przetarg nieograniczony 2019-11-29 Usługi
Kompleksowa usługa doradcza i nadzorcza w celu poprawy funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu wraz z utrzymaniem optymalizacji kosztowej uzyskanej w ramach realizacji umowy Przetarg nieograniczony 2019-11-27 Usługi
TLZP/2-23/233/114/2019 Usługa transportu krwi i materiałów do badań diagnostycznych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2019-11-21 Usługi
TLZP/2-23/233/107/2019 Zakup i dostawa pieczywa dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2019-11-18 Dostawy
zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń okulistycznych oraz przeszkolenie personelu z obsługi Przetarg nieograniczony 2019-11-14 Dostawy
TLZP/2-23/233/111/2019 zakup i dostawa warzyw i owoców Przetarg nieograniczony 2019-11-12 Dostawy