Zamówienia publiczne - zgodnie z PZP

Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Data publikacji Rodzaj zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Ogłoszenie 2021-02-11 Inne
Dostawa testów i materiałów zużywalnych wraz z serwisem technicznym posiadanego aparatu BD Max do wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR Przetarg nieograniczony 2021-04-14 Dostawy
Modernizacja modułu „Personel” w zakresie danych nadzorowanych oraz funkcjonalności planowania i rozliczania czasu pracy personelu szpitala systemu SIMPLE ERP DZP/2-2/233/38/2021 Inne 2021-04-09 Usługi
DZP/2-23/233/44/2021 Usługa wykonania rocznego przeglądu technicznego sprzętu medycznego. Przetarg nieograniczony 2021-04-09 Usługi
zakup i dostawa rękawic Przetarg nieograniczony 2021-04-09 Dostawy
DZP/2-23/233/35/2021 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem specjalistycznym „S”, zespołem podstawowym „P” i transportowym „T” oraz transportu krwi na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2021-04-07 Usługi
DZP/2-23/233/43/2021 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Przetarg nieograniczony 2021-04-07 Dostawy
Zakup i dostawa odczynników do analizatorów ABL 90 Flex Plus Inne 2021-04-06 Dostawy
Zakup i dostawa monitorów komputerowych LCD Inne 2021-03-31 Dostawy
Badania przesiewowe wraz ze wstępną kwalifikacją lekarską dla mieszkańców miasta Opola i powiatu opolskiego w ramach przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy. Inne 2021-03-29 Usługi