Ogłoszenia

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że wpisy dokonane do dnia 30.09.2019r. znajdują się pod adresami:

http://old.usk.opole.pl/przetargi.php

http://old.usk.opole.pl/konkursy.php