Instrukcja korzystania z BIP

 

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada na Jednostki ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1764 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

 

Przeglądając strony BIP widzicie Państwo poziomy baner informujący, iż publikator odnosi się do jednostki ochrony zdrowia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

 

Bezpośrednio pod banerem z lewej strony została umieszczona nazwa zakładu, która posiada przekierowanie do strony głównej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (http://www.wcm.opole.pl), zaś po prawej stronie został umieszczony moduł wyszukujący, umożliwiający przeszukiwanie treści stron BIP USK w Opolu.

 

Publikowane informacje zgromadzone są w menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do załączników zawierających kolejne informacje. Na końcu został umieszczony odnośnik przekierowujący do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).

 

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy najechać kursorem myszy na wybraną pozycję menu i wcisnąć kursor (taka sama zasada obowiązuje w przypadku umieszczonych na podstronie załączników).

 

Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o zawartości podstrony,
 • ilość odsłon (tj. osób zapoznających się z informacją umieszczoną na podstronie),
 • nazwę działu podstrony,
 • treść podstrony w postaci tekstu,

poniżej każdej informacji opublikowanej na podstronie znajduje się:

 • informacja o czasie opublikowania treści podstrony,
 • informacja o czasie modyfikacji treści podstrony,
 • informacja o autorze artykułu umieszczonego na podstronie,
 • informacja o osobie publikującej artykuł na podstronie,
 • opcja wyślij na drukarkę - pozwala wydrukować treść podstrony,
 • ewentualne załączniki w postaci plików tekstowych do pobrania.

w dolnej części każdej podstrony znajduje się:

 • pełna nazwa zakładu wraz z danymi teleadresowymi,
 • adres poczty elektronicznej zakładu, który umożliwia korespondencję pomiędzy zainteresowanymi stronami,
 • adres strony internetowej zakładu.

Adres źródłowy: http://bip.usk.opole.pl/instrukcja-korzystania-z-bip