Konkursy

Tytuł Data dodania
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowoynych w Oddziale Chirurii przez lekarzy specjaliztów w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz lekarzy specjalitów w zakresie chirurgii ogólnej pon., 11/29/2021 - 08:10
Konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w Poradni Urologicznej pon., 11/29/2021 - 08:03
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SOR odcinek prdiatryczny przez lekarzy specjalistów lub lekarzy po drugim roku specjalizacji w zakresie pediatrii pon., 11/29/2021 - 07:58
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego realizowanej w warunkach stacjonarnych pt., 11/26/2021 - 11:42
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrwotnych przez lekarza specjalistę w zakresie medycyny ratunkowej w SOR -odcinek ratunkowy czw., 11/25/2021 - 09:59
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Szpitalu Tymczasowym USK w Opolu pon., 11/22/2021 - 10:13
Konkurs na udział w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym świadczeń onkologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej pon., 11/22/2021 - 10:09
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK w Opolu pon., 11/22/2021 - 10:01
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w USK w Opolu pon., 11/22/2021 - 09:50
Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - odcinek chirurgiczny czw., 11/18/2021 - 08:22