Informacje podstawowe

PEŁNA NAZWA Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

SKRÓCONA NAZWA USK w Opolu

SIEDZIBA Aleja W. Witosa 26

REGON 530512391

NIP 754-25-63-619

NR KRS 0000014443

NR KSIĘGI REJESTRU WOJEWODY 000000009484-W-16